Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Nowoczesne techniki sprzedaży

Proponujemy Państwu szkolenie w formie warsztatowej z udziałem kamery wideo. Uczestnicy biorąc udział w symulowanej bezpośredniej rozmowie z klientem lub w rozmowie przez telefon będą mieli okazję odsłuchać własne rozmowy i obejrzeć własne zachowania w sytuacjach zbliżonych do realnych sytuacji biznesowych. Dzięki temu, poznając własne mocne strony i obszary do poprawy, uczestnicy będą w stanie wprowadzać zmiany w swoich zachowaniach z Klientami.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy podczas tego szkolenia będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności o techniki sprzedaży takie jak: komunikacja z klientem, umówienie się na spotkanie, umiejętne diagnozowanie potrzeb klienta oraz skuteczne radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta oraz finalizowanie sprzedaży. Poza tym wartością dodaną są elementy związane z nowoczesnymi technikami podnoszenia sprzedaży w postaci działań związanych z marketingiem bezpośrednim.


Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

 • wykład interaktywny,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • testy diagnostyczne,
 • case study,
 • symulacje.


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia.

 • przedstawienie trenera i uczestników,
 • cele szkolenia i kontrakt,
 • oczekiwania uczestników,
 • ćwiczenie integracyjne.

2. Idealny profil handlowca i analiza własnych zasobów.

 • idealny profil sprzedawcy. Dlaczego warto być sprzedawcą – dyskusja grupowa dotycząca korzyści płynących z bycia sprzedawcą i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami sprzyjające bliższemu poznaniu się,
 • czym jest profesjonalne podejście do sprzedaży – praca indywidualna a następnie wymiana poglądów,
 • indywidualne zasoby wspierające w sprzedaży – ćwiczenie polegające na autoanalizie mocnych stron każdego uczestnika oraz na znalezieniu obszarów do rozwoju. Uczestnicy bazują własnych sukcesach i doświadczeniach, analizując poszczególne umiejętności i zachowania.

3. Marketing bezpośredni a sprzedaż.

 • czym jest marketing bezpośredni – definicja,
 • narzędzia i techniki wykorzystywane w marketingu bezpośrednim,
 • mailing czyli przesyłka pocztowa bezpośrednia,
 • mailing bezadresowy,
 • ogłoszenie prasowe,
 • telemarketing,
 • internet i nowe media,
 • sprzedaż bezpośrednia.

4. Zarządzanie bazą danych.

 • metody pozyskania bazy danych,
 • segmentacja bazy danych,
 • tworzenie materiałów marketingowych.

5. Jak przygotować operację planowania strategii.

 • koncepcje i strategie działania,
 • najlepsze praktyki i największe błędy w marketingu bezpośrednim. Case study,
 • ćwiczenia – budowanie planów działań.

6. Telemarketing.

 • umówienie spotkania,
 • sprzedaż przez telefon,
 • standardy obsługi i sprzedaży przez telefon,
 • scenki z udziałem kamery – umawianie spotkania z klientem, radzenia sobie z recepcją i sekretarką.

7. Spotkanie bezpośrednie.

 • kryteria skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z klientem,
 • typologia klienta i jej znaczenie w podnoszeniu efektywności sprzedaży,
 • struktura spotkania z klientem,
 • przygotowanie do sprzedaży czyli o czym bezwzględnie powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do sprzedaży.

8. Diagnoza potrzeb klienta.

 • proces podejmowania decyzji przez klienta. Motywy zakupu.
 • kluczowa rola pytań w procesie diagnozy potrzeb. Burza mózgów i dyskusja mające na celu wygenerowanie jak największej ilości pytań diagnozujących potrzeby klienta,
 • podstawowe potrzeby człowieka . Piramida potrzeb.

9. Prezentacja rozwiązania.

 • metoda prezentacji produktu,
 • przedstawianie produktu/usługi według zasady zaleta – cecha – korzyść – ćwiczenie „Masz tylko 3 minuty” mające na celu udoskonalenie
 • umiejętności prezentacji.

10. Finalizacja transakcji.

 • kiedy klient nadaje sygnały o gotowości do finalizacji,
 • znaczenie odwołania się do potrzeb klienta w procesie zamykania sprzedaży,
 • przykładowe sposoby finalizacji sprzedaży.

11. Radzenie sobie z zastrzeżeniami.

 • w co grają klienci i jak to rozpoznać,
 • zmień zastrzeżenie w korzyść.

12. Podsumowanie warsztatu.


Szkolenia prowadzi:

Anna Gucwa
Trener BERNDSON

Jestem 13 letnim praktykiem sprzedaży w branży finansowej. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam w roli handlowca, następnie pogłębiałam umiejętności na stanowiskach managerskich i trenerskich, aby móc dzisiaj wykorzystać je w pracy z ludźmi. Sprzedaż towarzyszy mi „od zawsze” i jest mi bardzo bliska. Pozwala na rozwój własny i jednocześnie na przebywanie blisko innych ludzi, poznawanie ich różnorodności i uczenie się rzeczy zupełnie nowych. Lubię dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pozytywnym nastawieniem do świata.

Więcej informacji »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066