Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy,
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości,
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie.Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).


Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

 • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe,
 • jak mierzyć realizację tych celów,
 • jakie elementy kształtują wartość firmy.

2. Elementy rachunkowości finansowej

 • podstawowe informacje o sprawozdaniach Finansowych: jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdania z przepływów pieniężnych NCF, OCF i FCF,
 • jakich błędów i uproszczeń unikać.

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej,
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja,
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych.

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

 • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać.

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

 • jak interpretować kryteria decyzyjne,
 • kiedy nie stosować IRR,
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy.

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego,
 • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego,
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego.

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)

 • jak zarządzać zapasami,
 • jakie poziomy należności utrzymywać,
 • ile gotówki powinna mieć firma,
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto,
 • budżetowanie środków pieniężnych: budżet gotówki (budżet środków pieniężnych).

8. Elementy planowania finansowego

 • zarys metody procentu od sprzedaży.

Szkolenia prowadzi:

Grzegorz Michalski
Trener BERNDSON

Jestem specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej, budżetowania kapitałów itp. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji z zakresu zarządzania i finansów.

Więcej informacji »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066