Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Analiza finansowa

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.Program szkolenia:

1. Pomiar skuteczności realizacji finansowego celu działania analizowanego przedsiębiorstwa.

 • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej,
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
 • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,
 • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne,
 • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

 • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
 • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

 • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
 • metody i zasady stosowane w rachunkowości
 • elementy sprawozdania finansowego
 • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych.

 • ogólna analiza bilansu,
 • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
 • metoda Wilcoxa,
 • salda strukturalne bilansu,
 • ogólna analiza rachunku zysków i strat,
 • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
 • sygnały ostrzegawcze,
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej.

 • zasady interpretacji wskaźników,
 • analiza struktury bilansu,
 • analiza rentowności,
 • analiza płynności,
 • cykl konwersji gotówki,
 • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
 • analiza efektywności,
 • analiza poziomu zadłużenia,
 • 5c klienta,
 • metody punktowe,
 • analiza dyskryminacyjna.

Szkolenia prowadzi:

Grzegorz Michalski
Trener BERNDSON

Jestem specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej, budżetowania kapitałów itp. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji z zakresu zarządzania i finansów.

Więcej informacji »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066