Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Trening umiejętności kierowniczych

Szkolenie jest zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności, dzięki którym kierownik staje się skutecznym menedżerem. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane źródła władzy w organizacji i możliwe style zarządzania. Nauczą się również, jak dobierać właściwy styl w zależności od fazy rozwoju zespołu oraz zaangażowania i kompetencji konkretnego pracownika. W trakcie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć między innymi sposoby komunikacji, delegowanie zadań, monitorowanie postępów w trakcie zadania oraz udzielanie pracownikowi informacji zwrotnej po jego wykonaniu. Uczestnicy poznają sposoby motywowania pracowników przez pochwałę, jak również dyscyplinowania ich poprzez rozmowę korygującą, czy reprymendę.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Całe szkolenie prowadzi do poznania różnicy pomiędzy zarządzaniem, a przewodzeniem pracownikom: zarządzając możemy jedynie sprawiać by inni coś robili; przewodząc sprawiamy żeby chcieli to robić. Umiejętności wyniesione ze szkolenia pozwolą rozwijać pracowników poprzez przekazywanie im coraz większej odpowiedzialności. Skoncentrujemy się na tych sytuacjach, które są trudne z punktu widzenia menedżera, tak by potrafili Państwo zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Dzięki szkoleniu dostaniecie Państwo praktyczne narzędzia, dzięki którym będziecie w stanie indywidualnie oceniać poziom kompetencji pracowników, motywować ich i rozliczać.Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

W trakcie zajęć czasie pracujemy interaktywnie: dlatego głównie aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć zarówno roli kierownika, jak również Waszego podwładnego. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i zabaw edukacyjnych.


Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Szkolenie rekomendujemy zarówno kierownikom posiadającym doświadczenie, jak również osobom, które dopiero obejmują funkcje kierownicze.Program szkolenia:

1. Źródła władzy w organizacji.

 • test na źródła władzy Raven’a,
 • poznanie indywidualnego źródła władzy,
 • konsekwencje korzystania z konkretnego źródła władzy.

2. Style zarządzania.

 • test na styl zarządzania,
 • odpowiedni styl zarządzania w zależności od zespołu i pracownika,
 • indywidualne traktowanie pracownika.

3. Komunikacja w zarządzaniu.

 • komunikacja werbalna i mowa ciała,
 • typologia pytań,
 • aktywne słuchanie.

4. Expose.

 • dlaczego expose jest ważne?
 • przygotowanie wystąpienia expose,
 • popełniane błędy w expose.

5. Delegowanie.

 • delegowanie, a zlecanie,
 • z czego wynikają trudności z delegowaniem?
 • monitorowanie zadań,
 • ocena zadania.

6. Trudne rozmowy kierownika.

 • rozmowa korygująca,
 • rozmowa dyscyplinująca (reprymenda),
 • jak oddzielać fakty od opinii,
 • decyzja o zwolnieniu pracownika.

7. Jak motywować pracownika.

 • sposoby motywowania pozafinansowego,
 • wykorzystanie wiedzy o typach osobowości w motywowaniu,
 • zindywidualizowane podejście do motywowania,
 • czy stosować system kar i nagród?

 


Szkolenia prowadzi:

Arkadiusz Żurek
Ekspert BERNDSON

Jest Ekspertem w dziedzinie Doskonalenia Kompetencji Managerskich.

Specjalizuje się w obszarze kompetencji managerskich. Najczęściej realizuje projekty szkoleniowe o wysokim stopniu zaawansowania merytorycznego, które wymagają ścisłej współpracy z zarządem i kierownictwem organizacji.

Więcej informacji »

W ramach szkolenia zapewniemy:
- obiady,
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- skrypt,
- dyplom ukończenia projektu,
- pomoc i konsultacje po szkoleniu.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066