Szkolenia biznesowe w cenie 7 710 PLN za kurs - dostępne za darmo! - dzięki dofinansowaniu.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

Budowanie zespołu i efektywna praca zespołowa

BUDOWANIE ZESPOŁU I EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Na dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo składa się wiele czynników. Niewątpliwie głównym elementem są dobrze funkcjonujące, trwałe i efektywne zespoły. Jak taki zespół stworzyć? Co jest potrzebne do twego, aby ludzie podążali za Liderem i współpracując ze sobą dążyli do realizacji wspólnych celów niczym drużyna sportowa do zwycięstwa podczas Olimpiady?

Podczas tego szkolenia zajmiemy się wypracowaniem skutecznych narzędzi wspierających budowanie trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych.

Cele:

 

 • Szkolenie ma na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju kluczowych umiejętności zapewniających współpracę w zespole i zmierzające do podniesienia efektywności realizowanych zadań.
 • Szkolenie ma również na celu  uświadomienie potęgi zespołu i ogromnej roli lidera w wydobywaniu potencjału zespołu, zespołów, z którymi współpracuje.

 

Korzyści dla uczestników:

 

Uczestnicy, jako liderzy będę mieli możliwość udoskonalenia swoich umiejętności w zakresie:

 • skutecznej komunikacji z zespołem
 • odkrywania ról grupowych istniejących w zespole i uzupełniania brakujących
 • udoskonalenia aktywnego słuchania i porozumiewania się bez barier
 • poznania procesu grupowego oraz własnej roli na każdym etapie procesu grupowego
 • asertywnej komunikacji

 

Program szkolenia

 1. I. Istota pracy zespołowej.
  1. Jak odróżnić grupę od zespołu.
  2. Kryteria powstania zespołu.
  3. Cechy i zalety pracy zespołowej.
  4. Sekrety synergii.
  5. Czynniki wpływające na sukces zespołu.

 

 1. II. Jak zbudować efektywny zespół
  1. Ustalenie zasad w zespole. Expose szefa.
  2. Ustalanie celów w zespole.
  3. Rodzaje celów dotyczące wydajności, rozwoju, zachowania.
  4. Zasada SMART w praktyce.
  5. Portfolio personalne zespołu w Macierzy BCG.
  6. Nowy pracownik – jak go wdrażać

 

 1. III. Komunikacja w zespole.
  1. Komunikacja a współpraca.

Podczas ćwiczenia w grupach uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.

 1. Rola komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji.
 2. Komunikacja dwukierunkowa jako kluczowy czynnik porozumienia. Narzędzia komunikacji dwukierunkowej.

Ćwiczenie RYSUNEK

 1. Model komunikacji Friedemana Shulza von Thuna

Uczestnicy poznają cztery wymiary komunikacji i  w ćwiczeniach  nauczą się korzystania z „czterech uszu von Thuna”

 1. Bariery w komunikacji.
 2. Style komunikacyjne – test
 3. Jak współpracować i komunikować się w różnorodnym środowisku.
 4. IV. Współpraca z zespole w oparciu o role zespołowe.
  1. Okno Johari jako model wspierający samoświadomość członków zespołu.
  2. Kto jest kim w zespole czyli role zespołowe i ich znaczenie.

Uczestnicy podczas gry zespołowej będą mieli możliwość odkrywania swoich ról zespołowych.

 1. Uzupełnianie brakujących ról zespołowych.
 2. V. Fazy formowania się zespołów i działania lidera na poszczególnych etapach.
  1. Forming
  2. Storming
  3. Norming
  4. Performing

W module tym uczestnicy wezmą udział w grze zespołowej, której celem jest ukazanie procesu powstania i życia zespołu oraz najistotniejszych działań, jakie lider na każdym etapie podjąć powinien.

 1. VI. Działania niezbędne do  zbudowania i prowadzenia efektywnego  zespołu.
  1. Prowadzenie zebrań.

Ćwiczenie: Stworzenie narzędzia w postaci listy kontrolnej dotyczącej prowadzenia zebrań

 1. Zarządzanie konfliktem w zespole.

Gra „Jajka”

 1. Prowadzenie zespołu w czasie zmian.
 2. VII. Asertywność szefa
  1. Jak wyrażać własne emocje, czyli komunikat Ja w praktyce.
  2. Czterostopnoiowa procedura wyrażania emocji jako narzędzie komunikowania się i egzekwowania.
  3. Analiza transakcyjna – Ćwiczenia.
Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066